"Τo παγόβουνο της υποθέσεως". Όσα δεν μπορείτε να δείτε στο front-end ενός website.

"Τo παγόβουνο της υποθέσεως". Όσα δεν μπορείτε να δείτε στο front-end ενός website.

10 tips που πρέπει να προσέξετε αναθέτοντας την ιστοσελίδα σας σε ένα agency. "Τo παγόβουνο της υποθέσεως". Όσα δεν μπορείτε να δείτε στο front-end ενός website. Γιατί η TESLA χρησιμοποιεί Shopify;

"Το παγόβουνο της υποθέσεως", αναφέρεται στο γεγονός ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι του παγόβουνου είναι ορατό στην επιφάνεια του νερού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος κρύβεται κάτω από το νερό.

Στον κόσμο του web development, μπορεί να υπάρχουν λειτουργίες και περιεχόμενο που δεν είναι ορατά στο front-end της ιστοσελίδας, αλλά υπάρχουν στο back-end. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  1. Διαχείριση χρηστών: Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μπορούν να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να διαγράψουν λογαριασμούς χρηστών, χωρίς να επηρεάζεται το front-end της ιστοσελίδας.

  2. Διαχείριση περιεχομένου: Οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να διαγράψουν περιεχόμενο, όπως άρθρα και εικόνες, χωρίς να επηρεάζεται η εμφάνισή τους στο front-end.

  3. Στατιστικά δεδομένα: Η ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, όπως ο αριθμός των επισκεπτών, η εγκατάλειψη ιστοσελίδας και καλαθιού κ.α.

  4. Βάση Δεδομένων: Οι περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων για να αποθηκεύουν τα δεδομένα των χρηστών ή άλλες πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία τους. Αυτή η βάση δεδομένων βρίσκεται συνήθως στον server και δεν είναι προσβάσιμη από το front-end.

  5. Ασφάλεια: Οι ιστοσελίδες μπορούν να έχουν διάφορα μέτρα ασφαλείας που δεν είναι ορατά στο front-end, όπως π.χ. κρυπτογραφία των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω της ιστοσελίδας.

  6. Λογισμικό Server: Ο server μπορεί να εκτελεί διάφορο λογισμικό, όπως π.χ. ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, ένα σύστημα αναγνώρισης χρηστών ή ένα σύστημα επεξεργασίας πληρωμών. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν κυρίως στον server και δεν είναι ορατά στο front-end.

  7. Αρχεία Εφαρμογών: Οι ιστοσελίδες μπορούν να κρύβουν αρχεία εφαρμογών που δεν είναι ορατά στον τελικό επισκέπτη.

Επομένως, πίσω από το front-end ενός ιστότοπου, μπορεί να κρύβονται πολλές λειτουργίες και δυνατότητες που δεν είναι ορατές για τον τελικό χρήστη, αλλά είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όπως η διαχείριση του πίσω από τις σκηνές λειτουργικότητας του ιστοτόπου, οι βάσεις δεδομένων, η ασφάλεια του ιστοτόπου, η διαχείριση χρηστών και περιεχομένου, και πολλά άλλα.

Ρωτήστε μας