Γιατί να διασυνδέσω το e-shop μου με ένα Marketplace;

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των Marketplaces και οι λόγοι που πολλές επιχειρήσεις πωλούν μέσω αυτών είναι ότι:

✓ Είναι μια πρόσθετη πηγή εσόδων.
✓ Μειώνει το κόστος marketing.
✓ Επιτρέπει στις εταιρείες να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους.
✓ Δημιουργεί διαφάνεια στη διαθεσιμότητα, τα επίπεδα αποθεμάτων και τις τιμές.
✓ Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους πελάτες να συγκρίνουν τις τιμές.
✓ Επιτρέπει στην εταιρεία σας να λειτουργεί 24/7.
✓ Δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας σας και των πελατών.
✓ Οι πελάτες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν από ένα Marketplace το οποίο έχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών.
✓ Εσείς ως επιχείρηση καλείστε να πληρώσετε ένα ποσοστό πωλήσεων στην πλατφόρμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας.