Εκπαίδευση χρήσης

Στην Etroweb, αμέσως μόλις σάς παραδοθεί το έργο, θα σάς εξηγήσουμε ενδελεχώς όλα όσα σάς αφορούν σαν ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας σας. Παρ' όλ' αυτά, εάν έχετε απορίες είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας, ενώ ο 1ος μήνας support σάς παρέχεται δωρεάν.

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση;

✓ Χρήση πλατφόρμας
✓ Επεξήγηση ορολογιών
✓ Διαχείριση παραγγελιών
✓ Διαχείριση Blog
✓ Ανέβασμα προϊόντων
✓ Ανάλυση Αποτελεσμάτων
✓ Βασικές παραμέτρους Marketing
✓ Ορθή ερμήνευση Google Analytics

Χρειάζομαι πακέτο εκπαίδευσης.