Θέλω ένα website "να γυαλίζει".

Θέλω ένα website "να γυαλίζει".

Κατά γενική παραδοχή, ο ανταγωνισμός στο διαδίκτυο είναι έντονος, και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους με κάθε δυνατό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του website τους. 
Ένα website που "γυαλίζει" αλλά δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση τους χρήστες και να μειώσει την εμπιστοσύνη τους στο brand ή την επιχείρηση που το διαχειρίζεται.

Επίσης, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που μπορούν να συνδέονται με αυτήν την προσέγγιση:

    1. Υπερβολική έμφαση στην εμφάνιση αντί της λειτουργικότητας: Αν ο σχεδιασμός του website έχει προτεραιότητα την εντυπωσιακή εμφάνιση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή λειτουργικότητα και δυσκολίες στη χρήση του από τους χρήστες.

    2. Αργή φόρτωση του website: Ο σχεδιασμός ενός website που "γυαλίζει" μπορεί να οδηγήσει στη χρήση μεγάλων αρχείων εικόνων και άλλων αρχείων πολυμέσων, που μπορεί να καθυστερήσουν το φόρτωμα της σελίδας και να μειώσουν την εμπειρία του χρήστη.

    3. Μη συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας: Ενώ ένα website μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακό, αυτό δε σημαίνει ότι είναι προσβάσιμο για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Η μη συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας μπορεί να εξαιρεί ορισμένους χρήστες από τη χρήση του website και να προκαλέσει διακρίσεις.

    4.  Αυξημένο κόστος: Η δημιουργία ενός τέτοιου website μπορεί να απαιτήσει αυξημένο χρόνο και πόρους σε σχέση με ένα απλό website, καθώς απαιτεί πιο προηγμένες δεξιότητες στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη.

Ας μην ξεχνάμε, ότι κάποιοι ίσως να μην έχουν την εμπειρία να αντιληφθούν τη σημασία της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας σε ένα website.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται όχι μόνο η εμφάνιση ενός website αλλά και η σωστή λειτουργία του, προκειμένου να προσφέρει μια καλή εμπειρία χρήστη και να ενισχύει την εικόνα του brand σας.

Ρωτήστε μας