Πώς μπορώ να κατοχυρώσω το brand name μου στην Ευρώπη;

Πώς μπορώ να κατοχυρώσω το brand name μου στην Ευρώπη;

Αν έχετε ένα brand name και ένα λογότυπο που θέλετε να κατοχυρώσετε για την επιχείρησή σας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εμπορικών Σημάτων και Σχεδίων (EUIPO) είναι η κατάλληλη αρχή για να το κάνετε. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος και ενός σχεδίου σας προστατεύει από τη χρήση από τρίτους και δίνει στην επιχείρησή σας το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για την κατοχύρωση του brand name και του λογότυπου σας στην EUIPO.

  • Έρευνα.

Πριν από την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης, είναι σημαντικό να διενεργήσετε μια έρευνα για να βεβαιωθείτε ότι το brand name και το λογότυπό σας δεν έχουν ήδη κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο στην Ευρώπη. Μπορείτε να διενεργήσετε αυτήν την έρευνα στη βάση δεδομένων της EUIPO.

  • Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.

Πριν από την υποβολή της αίτησης κατοχύρωσης, θα πρέπει να συλλέξετε τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αίτηση κατοχύρωσης του εμπορικού σας σήματος και του σχεδίου μοντέλου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησής σας, το είδος των προϊόντων και υπηρεσιών που θέλετε να καλύψει η κατοχύρωση, καθώς και μια περιγραφή του σήματος ή του σχεδίου.

  • Υποβολή της αίτησης κατοχύρωσης.

Μόλις έχετε συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση κατοχύρωσης στην EUIPO. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησής σας, το σήμα ή το σχέδιο, καθώς και τα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται από την κατοχύρωση.

  • Αξιολόγηση από την EUIPO.

Η αίτηση κατοχύρωσης θα αξιολογηθεί από την EUIPO για να διασφαλιστεί ότι πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Η αξιολόγηση μπορεί να πάρει από μερικούς μήνες έως και ένα έτος.

  • Καταχώρηση του εμπορικού σήματος ή του σχεδίου.

Αν η αίτηση κατοχύρωσης είναι επιτυχής, το εμπορικό σας σήμα ή το σχέδιο θα καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της EUIPO. Θα λάβετε επίσης ένα πιστοποιητικό κατοχύρωσης που επιβεβαιώνει την κατοχύρωση του σήματος ή του σχεδίου μοντέλου σας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος ή του σχεδίου σας στην EUIPO παρέχει προστασία μόνο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για να προστατεύσετε το σήμα σας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να υποβάλετε αντίστοιχες αιτήσεις κατοχύρωσης σε άλλες χώρες ή περιφέρειες.

Συνοπτικά, η κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος και του σχεδίου στην EUIPO μπορεί να παρέχει σημαντική προστασία στην επιχείρησή σας. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προστατεύσετε το brand name και το logo σας από την αντιγραφή από ανταγωνιστές και να δημιουργήσετε μια ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα για την επιχείρησή σας.

Ρωτήστε μας