Του Καθενός, του Κάποιου, του Οποιουδήποτε και του Κανενός.

Του Καθενός, του Κάποιου, του Οποιουδήποτε και του Κανενός.

Ο κλάδος του web development φέρει σημαντική ευθύνη στην επιτυχία του έργου και την ικανοποίηση των πελατών.

Ωστόσο, η τάση ορισμένων εταιρειών να αναλαμβάνουν όλα όσα ζητάει ο πελάτης, χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία του έργου και δυσαρέσκεια του πελάτη.
Οποιοσδήποτε μπορεί να αναλάβει τη δουλειά, αλλά κανένας δεν μπορεί να την εκτελέσει με την ίδια αποτελεσματικότητα χωρίς την αντίστοιχη γνώση και εμπειρία. Έτσι, οι επιπτώσεις της έλλειψης επαγγελματισμού και ανευθυνότητας μπορεί να οδηγήσουν στην αποδοκιμασία και κατηγορίες από τον πελάτη για κάποιον που δεν έκανε αυτό που όλοι θα μπορούσαν να είχαν κάνει με την απαραίτητη επαγγελματική σοβαρότητα.

"Μια σημαντική δουλειά έπρεπε να γίνει, και καθένας ήταν βέβαιος ότι ο κάποιος θα την έκανε. Οποιοσδήποτε μπορούσε να την κάνει, αλλά κανένας δεν την έκανε. Κάποιος θύμωσε μ’ αυτό, γιατί ήταν δουλειά καθενός.
Καθένας νόμιζε ότι μπορούσε να την κάνει οποιοσδήποτε, αλλά κανένας δεν κατάλαβε ότι ο καθένας δεν θα την έκανε.
Στο τέλος, καθένας κατηγόρησε κάποιον που κανένας δεν έκανε αυτό που οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει κάνει."

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας κατάστασης είναι, οι εμπλεκόμενοι να κατηγορούν ο ένας τον άλλο για την αποτυχία αντί να αναγνωρίσουν την ανάγκη να συνεργαστούν ή να αναθέσουν τη δουλειά σε κάποιον με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία. Επομένως, η ανάληψη ευθυνών και η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη επιτυχημένων project στον κλάδο.

Ρωτήστε μας